Sémi összehasonlító nyelvészet

[Comparative Semitic linguistics]


ELTE, 2014. őszi félév, BMA-HEBD-303
Biró Tamás
Szerda, 15:30–17:00, F. ép 233.

Kurzusleírás

Előzetes szillabusz

Szeptember 10: Prezentáció: pptx és pdf formátumban.
Szeptember 17: Prezentáció: pptx és pdf formátumban.
Táblázat a következő házi feladathoz.
Javasolt olvasmány: Reconstructing a family tree (in abstracto)
Szeptember 24: Prezentáció: pptx és pdf formátumban.
Következő házi feladat.
Az óra anyagához: Drawing a family tree based on isoglosses: dilemmas
Október 1: Prezentáció: pptx és pdf formátumban.
Október 8: Prezentáció: pptx és pdf formátumban.
Október 15: Prezentáció: pptx és pdf formátumban.
Október 22: Prezentáció: pptx és pdf formátumban.
Következő házi feladat.
Háttér: Fönícia, arámiak (2005).
Október 28: őszi szünet.
November 5: Prezentáció: pptx és pdf formátumban.
November 12: Prezentáció: pptx és pdf formátumban.
November 19: TDK miatt elmarad.
November 26: (Írástörténet.) Prezentáció: pptx és pdf formátumban.
December 3: Prezentáció: pptx és pdf formátumban.
Moscati, pp. 141-145 a prefixragozásról.
December 10: Prezentáció: pptx és pdf formátumban.

Házi feladatok, a tankönyvekből feladott fejezetek: ld. a prezentációk végén/elején.

Take home vizsga (beadási határidő: jan. 19.): pdf vagy doc.

Diakritikus jelekkel ellátott karakterek bevitele.

 

Kötelező irodalom:

Patrick R. Bennett: Comparative Semitic Linguistics: A Manual. Eisenbrauns, 1998.
Pages 1 – 18: Cover pages, intro and Part 1.
Pages 19 – 33: Parts 2 and 3.
Pages 34 – 55: Parts 4 and 5.
Pages 56 – 67, 119 – 126: Parts 6, 7, Conclusion and Biblography.
Pages 68 – 93: Paradigms A and B.
Pages 94 – 126: Paradigms C and Bibliography.
Pages 127 – 129: Wordlist A.
Pages 130 – 142: Wordlist B.
Pages 232 – 249: Wordlist G/H/I. Also in original A3 format.

John Huehnergard: 'Introduction'. In: John Kaltner and Steven L. McKenzie (eds.):
Beyond Babel: A Handbook for Biblical Hebrew and Related Languages. SBL 2002. Pp. 1-18.
Download (passwd protected; page numbers missing – sorry for it).

Dévényi Kinga és Iványi Tamás, „Kiszáradt a toll…”, Az arab írás története (Keleti Nyelvek Kincsestára, 4; Budapest: Kőrösi Csoma Társaság, 1987), pp. 3–17. Letöltés.

 

Javasolt irodalom:

Robert Hetzron: Two principles of genetic reconstruction. Lingua 38.2 (1976): 89-108.
Link to publisher or local copy.

Sabatino Moscati (ed.). An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages: Phonology and Morphology.
Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1964 (and later printings).
A useful (even if not up-to-date!) summary of the Semitic languages on pp. 1-21 (password protected download).
Pages 141-145 on prefix conjugation.
The whole book is an important reference work for anyone interested in Semitic linguistics.

Robert Hetzron, Alan S. Kaye, Paul Newman (and others) on Afroasiatic languages,
in: Bernard Comrie (ed.). The Major Languages of South Asia, The Middle East and Africa. Routledge: London, 1987.
Local copy (passwd protected).

Chaim Rabin: A Short History of the Hebrew Language. Orot publication, 1973.
(A héber nyelv története dióhéjban, hagyományos narratíva)
Internet edition, 2005.

Telegdi Zsigmond: A sémi írás útja a Földközi-tengertől a Csendes-óceánig. Az IMIT Évkönyve 1937, pp. 200–227.
Letöltés (jelszóval védett).