ARACHIM, Magyarország
Széfer Hinukh program
http://odur.let.rug.nl/~birot/arachim/
 
 


Párását Ki Tisza
Amelyben van 4 tevőleges és 5 tiltó parancsolat

108. Tilos idegent felkenni a felkenés olajávalBevezetés
=========

Ki Tisza hetiszakasza (2Mózes 30:11-34:35) folytatja a Szentéllyel kapcsolatos törvények felsorolását. Az előző heti bevezetésben ezen törvények aktualitására, ill. nem-aktuális voltára kérdeztem rá. Azzal fejeztem be a gondolatmenetet, hogy a legértékesebb tanulás a zsidó felfogás szerint az, amely semmiféle gyakorlati hasznot se tűz ki célul, és hogy ezért különlegesen értékes a Szentély halákháival való foglalkozás. Egy érdekes kiegészítést kaptam ezzel kapcsolatban a héten:
 

" Apró megjegyzés az általad írt bevezetőhöz. Igaz, hogy a Szentéllyel kapcsolatos dolgokkal való foglalkozás háttérbe szorult valamennyire, amióta nem létezik  Szentély. De pont ezt ellensúlyozandó (és kicsit cáfolandó) a középkorban, főleg szefárd területeken szokás volt a Tóra-tanulást kisgyerekekkel nem a Beresit-nél (Mózes I. könyve, a teremtésről és az ősatyák történeteiről), hanem a Vajikra-nál (Mózes III. könyve, amely nagyobbrészt a Szentélybeli törvényekkel foglalkozik) kezdeni, pontosan azokkal a haláchákkal, amelyek már nem voltak aktuálisak. Pedagógiai szempontból persze megkérdőjelezhető ez az eljárás (a gyerekek nyilván jobban élveznék a sztorikat Ábrahámról, stb.), de az órarend célja elég világos: a háttérben maradó, nem aktuális micvák fontosságának a kiemelése."

Köszönjük ezt a megjegyzést, és másoktól is várunk visszajelzéseket, kérdéseket, hozzáfőzéseket, a birot@let.rug.nl címen.

Ezen a héten is a Szentéllyel kapcsolatos micvákat folytatjuk, és egy sor olyan fogalommal fogunk találkozni, amelyek fontosak a halákha, a zsidó vallásjog, logikájának a megértésében.

A Szentélyben szolgáló papokat, akár csak később a királyokat, speciális olajjal ("semen ha-mis'cha", a "felavatás olaja") kenték fel a rituális szolgálatra. Érdekesség, hogy a "felkenés" ("mesicha") szóból származik a "messiás" ("mesiach") szó is, amely eredetileg csupán annyit jelentett, hogy "felkent", és ezért a papok és a királyok is "messiach"-oknak voltak tekinthetők.

Az első bekezdésben találkozni fogunk az előző hétről már ismert distinkcióval, amely különbséget tesz "mézid" (szándékos elkövető) és "sogeg" (nem szándékos elkövető) között. Előbbit szigorú bűntetésre itélik, utóbbit csupán vétekáldozat bemutatására kötelezik. A "mezid" büntetése héberül "karet", amit "kiírtásnak" szokás fordítani. De ez félrevezető fordítás, mivel a rabbinikus felfogás szerint ez egy olyan bűntetési forma, amelyet nem az emberi bíróság, hanem I-ten maga hajt végre, és amely azt
jelenti, hogy az illető utódok nélkül hal meg (ill. ha már vannak utódai, akkor azoknak nem lesz leszármazottja).

A második bekezdés egy nagyon találó (és a vallásos irodalomban ritkán elismert) ténnyel magyarázza meg a micvát.
 
 

Szöveg (részlet):
================

A Mózes által készített felkenés olajával ('semen ha-misecha') tilos felkenni mást, csak a papokat. Amint meg van írva (2Mózes 30,32): "Ne öntsék egy [átlagos] ember testére". És kiderül a Szentírásból, hogy aki [ennek ellenére] mézid-ként (szándékosan) kent fel [egy nem kohén személyt], annak kárét büntetés jár, amint meg van írva: (2Mózes 30,33) "és aki idegenre tesz belőle, az írtassék ki". Aki pedig sogeg-ként ken fel [egy nem kohanitát], annak "szabványos" vétekáldozatot (korban chatat) kell bemutatnia. "Szabványos" azt jelenti, hogy nincs különbség [az áldozat mértékében] szegény és gazdag között, hanem ugyanaz mindenkire nézve.

A micva gyökereiről: ennek [a parancsolatnak] is az a célja, hogy növelje a Szentély és minden tartozékának a [dicsőségét]. Ezért nem szerencsés, ha egy átlagos ember (hedijot) ugyanazt a szentélybeli különleges olajat használja, [amelyet a Szentélyben használnak]. Csupán a nép kiválasztottjai, azaz a papok és a királyok [felkenésére használhatják]. És ezért, az által, hogy a tömegek visszatartják magukat [ezen olaj] használatától, sokkal értékesebbé válik az [az olaj] a szemükben, és vágyódni fognak utána. Mivel az emberek többségének a szívében a dolgok értékét [az adja meg, hogy] milyen ritkán található az meg náluk. ...
 

Fogalmak:
=========
 

Felkenés ("mesicha"): Papok (később királyok) felkenése a szolgálatra, speciális olaj segítségével, különleges szertartás keretében.

Karet: ("kiírtás"??) bűntetési forma, amelyet a Tóra bizonyos súlyos vétkek esetén rendel el. A rabbinikus felfogás szerint nem az emberi bíróság kezében van a végrehajtása, hanem I-ten maga hajtja végre, és azt jelenti, hogy az illető utódok nélkül hal meg (ill. ha már vannak utódai, akkor azoknak nem lesz leszármazottja).
 
 

---------------------------------------------------
Bíró Tamás, Arachim, Magyarország, Széfer ha-Chinuch program
http://www.let.rug.nl/~birot/arachim/
birot@let.rug.nl
Kérdéssel, javaslattal, címváltozással kapcsolatban
forduljon Bíró Tamáshoz.
A fenti írás szabadon terjesztheto a forrás megjelölésével.
----------------------------------------------------