Szeminárium és bibliakritika:
Elzász Bernát és a Rabbiképző Teológiai Egylete
az Egyenlőség hasábjain

Digitális melléklet

Biró Tamás

 

In: Babits Antal (ed.): Papírhíd, az egyetemes kultúra szolgálatában. Scheiber Sándor születésének 100. évfordulójára. Logos Kiadó, 2013, pp. 211–258.

A cikk letötése.

Ezen az oldalon a „Szeminárium és bibliakritika” c. tanulmánnyal kapcsolatos források és egyéb kiegészítések találhatók. Az oldal várhatóan a tanulmány megjelenését követően is frissülni fog.

További kiegészítő megjegyzéseket a tanulmánnyal kapcsolatban lásd még itt is.


Egyenlőség:

Forrás: Historical Jewish Press

1888. 10. 21. – Beszámoló az „orsz. rabbiképző intézet felső tanfolyamának Theologiai Egylete” alakuló közgyűléséről.

1888. 11. 18. – A Theologiai Egylet terveinek bejelentése.

1889. 01. 20. – A Theologiai Egylet „felolvasó estélyeket” hirdet (Kecskeméti, Elzász, Hofmann).

1889. 02. 17. – Beszámoló Kecskeméti előadásáról.

1889. 03. 03. – Hornyik István olvasói levele. Szentesi rabbipályázat.

1889. 03. 10. – Szabolcsi Miksa: A szeminárium és a biblia-kritika (válasz olvasói levelekre). Szabolcsi a szentesi rabbilakásról.

1889. 03. 17. – Dr. Elsas Bernát „Igazolásul”, Szabolcsi viszontválaszával.

1889. 03. 24. – Friedlieber Ignácz: Sir-Hasirim nem a biblia-kritika szerint. Szabolcsi Miksa válasza a szeminaristáknak.

1889. 04. 07. – Szabolcsi Miksa: Nyilt levélre nyilt válasz.

 

1889. 06. 25. – Híradás Kohn Sámuel ideiglenes kinevezéséről a vizsgáló bizottság elnöki teendőinek ellátására Kecskeméti, Kohlbach és Elsas rabbivizsgája előtt.

1889. 11. 03. – Beszámoló a „Theologiai Egylet” új elnökségének megválasztásáról.

1890. 02. 16. – Híradás Kecskeméti, Elsas és Kohlbach február 20-i rabbiavatásáról.

1890. 02. 23. – Részletes beszámoló a február 20-i rabbiavatásról.

1890. 03. 16. – Rövidhír Kohlbach Bertalan temesvári rabbivá történő megválasztásáról.

1890. 05. 09. – Elsas Bernátot „a königsbergi (Poroszország) zsidó hitközség választotta rabbijává”.
A magyar vonatkozású németországi rabbik felsorolása, közöttük Cziegler Gyula (Ziegler Ignác), a Rabbiképző első külföldön elhelyezkedett végzettje.

1890. 08. 08. – Beszámoló Klein Jakab rabbi szentesi beiktatásáról (többek közt Elszás rózsahegyi rabbi jelenlétében).

1890. 08. 22. – Sz[abolcsi] M[iksa]: A „haladó” vidék (V. rész).

1890. 09. 05. – Beszámoló Elzasz Bernát rózsahegyi búcsúztatásáról, mielőtt elindult Landsbergbe.

 

1892. 02. 19. – Rabbiavatás kapcsán a korábban végzett rabbik felsorolása („dr. Elsass Bernát Königsbergben (Szilézia)”).

1893. 02. 10. – Goldschmied Lipót kapcsán a külföldön, különösen Németországban elhelyezkedett magyarországi rabbik felsorolása.

1894. 02. 23. – Beszámoló rabbiavatásról és részletes statisztika a Szeminárium eddigi neveltjeiről – köztük „dr. Elszasz Bernát (Königsberg a.d. Warte, Poroszország)”.

1895. 01. 11. – Híradás Elzász Bernát eljegyzéséről:

A budapesti rabbiképző intézetben tanulmányait kitünő sikerrel végzett dr. Elsass Bernát, landsbergi (Poroszország) rabbi jegyet váltott Danzinger Dora kisasszonynyal, Danzinger Lajos, liegniczi bankár nagymüveltségü leányával. Dr. Elsass a liptó-rózsahegyi rabbi fia és a dombovári rabbi sógora.

1895. 02. 15. – Bloch Mózes jubileuma: dr. Elzasz (Landsberg) táviratilag gratulált. Jubileum a jubileumban: a Rabbiképzőben végzett 50 rabbi névsora.

1898. 12. 11. – a Rabbiképző külföldön elhelyezkedetett végzettjei, közöttük „dr. Elsas Bernát Königsberg a. d. Wartén.”

 

1899. 04. 30. – Kecskeméti Lipót „Az Izr. vallás története” c. kézirata az IMIT-ben („Bibliatagadás felekezeti társulatban”).

1899. 05. 14. – Kecskeméti Lipót „Az Izr. vallás története” c. kézirata az IMIT-ben (Szabolcsi Miksa: „Mit szól ehhez Bloch Mózes?”).

1899. 05. 21. – Kecskeméti Lipót „Az Izr. vallás története” c. kézirata az IMIT-ben (Nagy Endre nyílt levele, Szabolcsi válasza).

 

1899. 07. 09. – „Elsass dr, Landsberg an derwartei pap” üdvözlete az Országos Izr. Tanítóképző jubileuma alkalmából.

1902. 11. 02. – „A szeminárium jubileuma.” Elszasz Bernát dr. (Landsberg a. d. W. Poroszország) a rabbipályán maradt végzettek felsorolásában.

1905. 01. 29. – A Bloch Mózes-emlékkönyvről, benne Elsass B. és sokan mások tanulmányaival.


Die Neuzeit:

Forrás: ANNO – Austrian Newspapers Online (Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften online, Österreichische Nationalbibliothek).

Bernhard Elsaß Das Hohelied c. tanulmánya öt folytatásban:

Die Neuzeit 1889. 03. 15.

Die Neuzeit 1889. 03. 22.

Die Neuzeit 1889. 03. 29.

Die Neuzeit 1889. 04. 05.

Die Neuzeit 1889. 04. 19.

(Az április 12-i számban nem jelent meg folytatás.)


Szentesi Lap:

Forrás: EPA – Elektronikus Periodika Archívum.

Szentesi Lap, 19. évf. 113. (1889. 09. 29.)

Szentesi Lap, 19. évf. 117. (1889. 10. 08.)

Szentesi Lap, 19. évf. 119. (1889. 10. 13.)

Szentesi Lap, 19. évf. 121. (1889. 10. 18.)

Szentesi Lap, 19. évf. 122. (1889. 10. 20.)

Szentesi Lap, 19. évf. 123. (1889. 10. 22.)

Szentesi Lap, 19. évf. 124. (1889. 10. 25.)

Szentesi Lap, 20. évf. 56. (1890. 05. 11.)


Egyebek az Énekek éneke-polémia kapcsán:

Elzász Bernát: Nyilt levél, in: Magyar Zsidó Szemle, 1889, pp. 213–219.

Graetz, Heinrich. Schir ha-schirim, oder das Salomonische Hohelied. Wien: Wilhelm Braumüller, 1871. Page v.
(Forrás: Hathi Trust Digital Library.)

Egyenlőség, 1891. 10. 16.: Abraham ibn Ezra mint költő… és mint a modern bibliakritika előfutára.

Meyer Kayserling: Moses Mendelssohn: Sein Leben und Wirken. Hermann Mendelssohn: Leipzig, 1888, pp. 326–329.


Életrajzi érdekességek Elzász Bernátról, családjáról és társairól:

Kohlbach Bertalan: Rabbi Bér Nicolau (1794-1861), in: Magyar Zsidó Szemle 49 (1932), pp. 6–23, különösen pp. 18–19.

Egyenlőség, 1886. 05. 02.: Elzász Manó rabbihelyettes megemlítve a zsidó anyakönyvi kerületek felsorolásában.

Egyenlőség, 1888. 04. 22.: Elsas Emanuel rabbi beszédet mond Ullmann Frigyes dr. temetésén („Hivatásának lett áldozata”).

Egyenlőség, 1888. 12. 09.: Elsas Manó az „Izraelita egyetemes gyülés” (az 1868-as kongresszus) tagjainak sorában.

Egyenlőség, 1895. 07. 19.: Elzász Manó a Rózsahegyi Piarista Gimnázium tanára.

Egyenlőség, 1885. 03. 15.: ösztöndíjak, többek között Elszász Bernátnak és Kecskeméti Lipótnak (p. 8. teteje), valamint Schreiner Mártonnak is (p. 7. vége).

Egyenlőség, 1889. 12. 22.: Deutsch Henrik temetésén „a szemináriumi ifjuság nevében” beszédet mond dr. Elzasz.

Elzász Bernát: Nyilt levél, in: Magyar-Zsidó Szemle, 6 (1889), pp. 213–219.

Elsass Bernát: Landsbergi levél, in: Magyar-Zsidó Szemle, 8 (1891), pp. 223–230, pp. 372–377, pp. 440–444.

Rabbiner Dr. B. Elsass in Landsberg a. d. Warthe: Rabbi Akiba. In: Populär-wissenschaftliche Vorträge über jüdische Geschichte und Literatur. Herausgeben von Joseph Gossel. I. Band. Frankfurt a. M.: Verlag von J. Kauffmann. 1902, pp. 166–188.

Elssas B.: Elődeimről a landsbergi rabbiszéken. In: Emlékkönyv Bloch Mózes tiszteletére, életének kilencvenedik évfordulója alkalmából kiadják tanítványai. Budapest: Singer és Wolfner, 1905, pp. 91–106.

Elzasz Bernát: Népiratok a zsidó vallásról, in: Magyar-Zsidó Szemle, 32 (1915), pp. 45–52.

Jüdische Allgemeine Zeitung (Jahrg. 16, nr. 30), 1936. 07. 22. Benne: Dr. Elsass: Dem Gedenken Dr. Kecskemétis, p. 3.


Nyitva hagyott, kutatható kérdések:

(Szakdolgozati, TDK-dolgozati témának ajánlható a többségük. Köszönet Turán Tamásnak, akinek a megjegyzései, információi motiválták az alábbi kérdések egy részét.)