2015Az áldozat fogalma kognitív vallástudományi megközelítésben
[The concept of the ‘sacrifice’ from a cognitive science of religion perspective].
Conference talk given at: „Áldozat” szümposzion [Symposion on ‘Sacrifice’], May 1, 2015, Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, Hungary. See also http://www.wesley.hu/cikk/aldozat-szumposzion. Download published article.

 

 

Abstract:

A kognitív vallástudomány, mely az elmúlt évtizedben egyre meghatározóbb szerepet tölt be világszerte a valláskutatásban, az agyi és mentális struktúrák felől közelíti meg érdeklődésének a tárgyát. Vajon melyek azok a kognitív folyamatok, amelyek lehetővé tették a rítusok, a különböző hiedelemvilágok, a mítoszok és a vallási intézmények létrejöttét? Vajon a Homo sapiens agyi berendezkedése hogyan határozza meg, hogy mely vallási fogalmak bukkannak elő a világ legtöbb kultúrájában, melyek azok, amelyek feltételezik az írásbeliséget, és mely jelenségek nem fordulhatnak elő sehol sem?

A kognitív vallástudomány legtöbb művelője azt feltételezi, hogy a vallást meghatározó mentális struktúráink a mindennapi mentális struktúrákból fejlődtek ki. Így például Thomas Lawson és Robert McCauley, az irányzat megalapítóinak 1990-es könyve a rítusokat a cselekvések mondattani struktúrájából vezeti le. Előadásom első részében ezt mutatom be az áldozatok példáján, és azt a munkahipotézist javasolom, hogy az ‘adni’ ditranzitív ige általános sémájára épül az, ahogyan ezt a vallási fogalmat mentálisan reprezentáljuk.

Előadásom második felében megkérdezem, milyen módon lehet egy ilyen feltevést alátámasztani. Kognitív vallástudománnyal is foglalkozó nyelvészként meggyőződésem, hogy a nyelv egy ablakot biztosít, amelyen keresztül lehetőségünk van az emberi elmébe betekinteni. Így számos nyelvből merített példa segítségével fogom a kiindulási hipotézisemet valószínűsíteni és finomítani.