Héber nyelvtörténet 1

12. A haszkala és a héber nyelvújítás kora (18-20. század)

Bányai Viktória


1. Korszakolás

a. "Előfutárok" - a kora-újkor egésze

modern, szekuláris nyelvhasználat (színmű, tankönyv, periodika)

Nyugati szefárd közösségek (Hollandia, Anglia)

Észak-Itália ("reneszánsztól reneszánszig")

+

Kabbalisták (Cfát); Sabbatai Cvi messianisztikus mozgalma

Lengyelország (16-17. sz.)- spanyolo-i szerzők hatása prózán

Haszid mozgalom (időben haszkalával már párhuzamos)

b. Haszkala mozgalom - 1780-as évektől - 19. sz. végéig

process - project kérdése társadalom- és nyelvtörténeti vonatkozásban (J. Katz)

Moses Mendelssohn, Biur, Ha-measzefim

Nyelvválasztás, tudatos nyelvművelés, az újítás elvi gátjai

Nevelő célzat (tankönyvek, folyóiratok, ifjúsági irodalom, oktatás)

Közép-európai térség (Berlini haszkala): N. H. Wessely, J.L. Ben-Zeev, S. Löwinsohn

Orosz haszkala: A. Mapu, S.J. Abramovits (=Mendele Mokher Szeforim)

c. Nyelvújító mozgalom - 1880-as évektől - 1960-as évekig

Mérföldkövek: 1879: Eliezer Ben-Jehuda fellépése, (1882: Itamar Ben-Cion szül.), 1882-1903: I. Alija (Hibbat Cion, Bilu), 1890: Vaad ha-lason, 1904-14: II. Alija (kibbucok), 1922: a Mandátum egyik hivatalos nyelve, 1925: Héber Egyetem, 1948: Izrael állam nyelve, ulpanok, 1953: Héber Nyelvi Akadémia megalakulása

Ben-Jehuda: Thesaurus, és más újítók (M. Schulbaum, I. Avinery, D. Jellin)

A nyelvtanárok szerepe a terjesztésben: a felső-galili ejtés példája, Jichák Epstein

Lesonénu folyóirat (Vaad hivatalos lapja) szakbizottságok, szólisták


2. Módszerek, példák a szókincs terén

(Vö. Bíró Tamás "Modern izraeli héber" hand-out-ját)

Párhuzamos javaslatok - L. Patterson gyűjtése

Idegen szavak kiszorítására tett (sikertelen) kisérletek pl. holi-ra, dillug-rav
A további tájékozódást segítő irodalom:

A. Kultúrtörténethez, irodalomtörténethez:


B. Nyelvtörténethez:


ELTE Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék

HB-181, HBN-181 Héber nyelvtörténet 1.

Last modified: Wed Dec 10 20:49:30 MET 2003