Héber nyelvtörténet 1


2003. november 19.


7. A holt-tengeri tekercsek nyelvezete, Szamaritánus héber

Bányai Viktória1. A maszorai szöveg (MT) hitelessége - pre-maszoretikus források jelentősége

a. A Maszora fogalma

Israel Yeivin, Introduction to the Tiberian Masorah (Scholars Press, 1980)

tradálás folyamata, szofrim

Tiberiási m. - Ben Aser és Ben Naftali

Babiloniai és palesztinai tradíció

Hitelesség kérdése: Paul Kahle

b. Pre-maszoretikus források

É-Ny-i sémi nyelvek tanulságai

feliratok

eltérő szöveghagyományozási rendszerek

görög és latin átírások

s(z)amaritánus hagyomány

Holt-tengeri tekercsek2. Samaritánus héber

Samaritánusok eredete, története:

II. Kir. 17 - betelepítés, É-D ellentét átvitele, Ezra - rituális elkülönítés,

ie. 2. sz.: végleges elvállás (önnáló hagyomány feltétele)

mai közösség Izraelben

Tudománytörténet:

Pietro Della Valle 17. sz-ban a Vatikáni Könyvtár számára hoz kéziratot

20 sz.: Paul Kahle, Zeev Ben Hajjim

A kutatás forrásai:

a. Samaritánus Pentateuchos (SP) - több mint 6000 eltérés a MT-től

b. egyéb kéziratok (pijjutok)

c. saját nyelvtanok - 10-11. sz. arab nyelven

d. ejtési hagyományról 19-20. sz-ban készült dokumentáció

Néhány jellegzetesség:

Ókánaáni betűk, szóelválasztó jelek, szupralineáris vokalizációs jelek

szélsőségesen pléne írás

inf abs. forma kiváltása ragozott alakokkal

Hof. és Pual helyett főképp Nifal

ismeretlen gyökök, hapaxok helyettesítése

penultima hangsúly, seva helyett teljes hangok3. Holt-tengeri tekercsek

Felfedezés és kutatás története: 1947, Qumrán 11 barlang + Macada, Wadi Murabat (pl.Bar Kohba levelek), Nahal Hever

Szövegkiadás: Discoveries in the Judaean Desert [DJD] (Oxford University Press, 1955-)

Fontosabb szövegek:

1QIsa - Jesaja könyve

további bibliai szövegek: Gen., Ex., Deut., Jes., Zsolt. sok példányban

1QpHab- Habakkuk kommentár (peser), további kommentárok

Arámi: Targumok, 1Q20 Genesis Apocryphon

Apokrif szövegek: Jubileumok, Enokh, Tobit stb

1QH - Hodajot (Magasztalások)

Imák, rituálék, bölcsességirodalom

1QS - Közösség szabályzata (Széfer szerekh ha-jahad)

1QSa - Gyülekezet szabályzata a végső napokban

CD - Damaszkuszi irat

11QT- Templom tekercs

1QM/4Qma-e - Harci tekercs (Széfer milhemet..)

3Q15 - Rézterecs

Néhány jellegzetesség:

Pléne írás, Penultima hangsúly

Gutturálisok gyengülése

Személyes névmások, igeragok he-vel nyújtott alakja

Waw-consecutiv visszaszorulás

Átalakuló igerendszer

Szókincsben: bibliai hapax-ok eleven nyelvi háttere,

csekély számú idegen szóELTE Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék

HB-181, HBN-181 Héber nyelvtörténet 1.

Last modified: Wed Nov 19 19:13:58 MET 2003