JUDEO-ARAB ÍRÁSBELISÉG
1. Mi is az hogy judeo-arab? (Egy csipetnyi szociolingvisztika "arab köntösben")Válasz.:

Elsõ lépésként röviden tisztáznunk kell, hogy mit értünk a diglosszia és a közép-arab fogalmak alatt.


A diglosszia olyan viszonylag állandósult nyelvi helyzet, amelyben az elsõdleges (=anyanyelvi szintû ) nyelvjárások mellett?van egy attól eltérõ, nagy mértékben szabályozott?föléhelyezett változat is, ?amelyet nagyrészt az iskolai oktatásban sajátítanak el, és többnyire írásban és formális beszédalkalmakkor használják a nyelközösség tagjai, de amely a mindennapi társalgásban nem használatos?(Ch. Ferguson: Diglosszia, 1959)


A mai arab helyzetre alkalmazva és (némileg) kiegészítve ez így néz ki:

  1. Szociolingvisztikailag (a társadalom szempontjából):

akrolekt: H (high) = standard irod. arab, a klasszikus arab enyhén modernizált változata. Ez inkább egy szintetikus típusú nyelv = ó-arabbasilect: L (Low) = regonális dialektusok sorozata Mauritániától Irakig. Ezek inkább analitikus típusúak = új arab


  1. Pszicholingvisztikailag ( a beszélõ szempontjából): a H és L nem két elkülönülõ variáció, hanem egy kontinuum két végpontja. A beszélõ minden egyes beszédszituációban ezen a kontinuumon mozog "fölfelé, ill. lefelé." A kódválasztásban szerepet játszó tényezõk: a helyzet, a téma, a beszélõ kompetenciája (iskolázottsága), érzelmi állapota, a résztvevõk stb.


Az így kialakuló némileg "ad hoc" nyelvi kód a mezolekt = közép-arab.

Jellemzõje: Standard és dialektális elemek keverése


Ferguson modelljének módosításra szoruló részletei:
A középkori judeo-arab írásbeliség legfontosabb irányai és képviselõiTeológia/Filozófia:


Szaadja ben Joszéf al-Fajjúmi gáon (882-942): Kitáb al-Amánát va-l-It'iqádát - Széfer Emunót veDeót - Hitelvek és vélemények könyve


Szulajmán (Slómó) b. Gabirol (megh. 1050): Janbú' al-hajáh - Fons vitae - Életforrás


Bahja b. Paquda (megh. 1070): Al-Hidája ilá faráid al-Qulúb - Hovót ha-Levavót - Útmutató a szívek kötelességeihez.


Abú Hárún Músza (Móse) b. Ezra (1055-1135): Maqálat al-Hadíqa fí ma'ání-l madzsáz va-l haqíqa - Arugát ha-Bósem - A szó szerinti és a metaforikus jelentés kertje


Abú-l-Haszán Jehúda ha-Lévi (1075-1141): Al-radd va-l dalíl fí naszr-al-dín al-dzalíl - Kuzari - A megvetett vallás védelmében /írott/ érvek és bizonyítékok könyve


Músza (Móse) b. Ubajdalláh b. Maimún (Maimonides, RaMBaM, 1138-1204): Dalálat al-Háirín - Móre Nevúhim - A tévelygõk útmutatója


Abú-l-Músza Ibráhím (Ábrahám) b. Músza al-Maimúni (1186-1237): Kifájat al-ábidín - Ami (Isten) szolgáinak elegendõ


Karaiták:


Jáqub b. Ishák al-Qirqisáni (megh. 930) Kitáb al-anvár va-l-maráqib - Jelzõtüzek és világítótornyok könyve


Abú Jáqub Júszuf al-Baszír (11. sz.): Al-Muhtaví - KompendiumFilológia/Exegézis:


Szaadja ben Joszéf al-Fajjúmi gáon (882-942): Tafszír - biblifordítás és kommentár, a nevéhez fûzõdik még néhány nyelvészeti/filológiai értekezés


Dávud b. Ibráhím al-Fászí (10. sz.): Jámi' al-Alfáz - bibliai héber és arámi szótár


Jehúda b. Qurejs (10. sz.): Riszála (Értekezés) - "az elsõ komparatív sémi nyelvészeti értekezés"


Abú Zakarijjá Jahjá b. Dávud b. Hajjúdzs (11. sz.): a "3 gyök teóriájának" alkalmazása a héber nyelvre


Abú-l-Valíd Merván b. Jóna b. Dzsannah: Kitáb al Tanqíh - Széfer diqdúq - az arab nyelvû zsidó grammatikkai tradíció csúcsa. Kitáb al-Luma' - Széfer Riqmah - lexikon


Tanhúm b. Joszéf Jerusalmí (1250 k.): Al-Mursíd al-Káfí - szótár Maimonidesz Misné Tórájához.Rabbinikus mûfajok/Liturgia:Szaadja ben Joszéf al-Fajjúmi gáon (882-942): Kitáb Dzsamí‘ al-szalavát va-l-tasábih. - Sziddur - Imák és dicséretek gyûjteményes könyve


Hefec b. Jecliah (10. sz.): Kitáb al-sarí‘a - "Parancsok könyve" - a 613 parancsolat vizsgálata


Nisszim b. Jákob (990-1062): Talmud-kommentár


Músza (Móse) b. Ubajdalláh b. Maimún (Maimonides, RaMBaM, 1138-1204): Szirádzs - Lámpás. Kommmentár a Misnához.

Irodalom:


Kötelezõ:


K. Versteegh: The Arabic Language, Edinburgh, 1997. 8. és 12. fejezet, 114-129. és 189-208. oldal.

P. B. Fenton: Judeo-Arabic Literature. In "The Cambridge History of Arabic Literature". Religion, Learning and Science in the Abbasid Period, Cambridge University Press, 1990. 461-476. oldal.


Ajánlott irodalom:


A diglossziához:

Ch. Ferguson: Diglossia, Word (15.) 325-40. oldal. Magyarul: Társadalom és nyelv - Szociolingvisztikai írások, szerk.: Pap M. és Szépe Gy., Budapest, 1975. =

  1. Wardhaugh: Szocioloingvisztika, ford. Pap M., Budapest, 1995. 4. Fejezet =78-101. oldal.


A Judeo-Arabhoz:

J. Blau: Diqdúq ha-Aravít ha-Jehudít sel Jemé ha-Benajím. A Grammar of Medieval Judeo-Arabic, 2. Kiadás, Jerusalem, 1980.

J. Blau: The Emergence and Linguistic Background of Judeo-Arabic, Ben-Zvi Institut for the Study of Jewish Communities in the East, 3. kiadás, Jerusalem, 1999.

B. Hary: Multiglossa in Judeo-Arabic, Leiden-London, 1992.

J. Blau: Studies in Middle Arabic and its Judeo-Arabic Variety, Jerusalem, 1988.

A. S. Halkin: Judeo-Arabic Literature in. L. Finkelstein (ed.): The Jews - Their History, Culture and Religion, II. kötet, New York, 1961, 1116-1148. old.

Judeo-Arabic Literature. Selected Texts. Edited by J. Blau, Jerusalem, 1980.

Steinschneider: Die arabischen Literatur der Juden, Frankfurt, 1902, utánnyomás: Hildesheim, 1964.

J. Blau - D. Cohen - G. Vajda: Judeo-Arabic címszó az Encyclopaedia of Islam, New Edition, Leiden - London, 1990. IV. kötetében = 299-307. oldal.