A Héber nyelv története, 1

HB-181

Dobos Károly:

Word doc-fájlként való letöltés.

AZ AFROÁZSIAI PHYLUM
1. Elnevezés:


3. Felosztás: (sok a bizonytalanság az egyes ágakon belül)


A) egyiptomi nyelv:
E) omói nyelvek:
F) csádi nyelvek (többen nem sorolják õket az afroázsiai phylumhoz)


Pl. - laterálisok jelenléte (proto-sémi, modern délarab ny., déli kúsita ny., bizonyos csádi ny.)

- Glottalizált explozív emfatikusok (délarab ny., etióp és kúsita nyelvek), glottalizált explozívák és implozívák (csádi), faringalizált (velarizált) emfatikusok (arab, berber ny.,)

- Tonalitás (kúsita, omói, csádi ny. )

- Duális (bizonyos "klasszikus sémi" ny., egyiptomi)

- Belsõ képzésû (tört) többesszám (bizonyos sémi ny., csádi, kúsita)

- Singularis/pluralis váltással együtt járó genuspolaritás nyomai (bizonyos sémi ny., kúsita)

- A klasszikus sémi nyelvek, az egyiptomi és a berber ny. tipikus VSO nyelvek, ezzel szemben a kúsita nyelvek majdnem mind SOV, míg a csádi nyelvek általában SVO szórendûek.


Problémák:
Irodalom:


Kötelezõ:

Irvine K.: The Middle East and North Africa. in.: Atlas of the World Languages, ed.: Chr. Mosley, R. E. Asher, Routledge, 1984, London - New York. (265-270., ill. 274-278. old. KÍTÛNÕ TÉRKÉPEKKEL)

Hetzron R.: The Afroasitic languages. in.: The World Major Languages, ed.: B. Comrie, Croom Helm, 1987, London-Sydney. (645-653. old.)


Ajánlott:

Fodor I. (szerk.): A világ nyelvei, Akadémiai Kiadó, 1999, Budapest. Következõ szócikkek: akkád, amhara, arab, bedzsa, berber, csádi nyelvek, délarab nyelvek, egyiptomi, etiópiai semi nyelvek, geez, gurage, harari, héber, kúsita nyelvek, máltai, nabati, omói nyelvek, szír, szomáli, ugariti, tigré, tigrinya.

Diakonoff I. M.: Afrasian Languages. Languages of Asia and Africa, 1988, Moszkva.

Bender M. L. (ed.): The Non-Semitic Languages of Ethiopia, Michigan State University, 1976, East Lansing.

Heine B. - Schadeberg Th. C. - Wolff E. (Hrsg.): Die Sprachen Afrikas, 1981, Hamburg.

Basset R. - Galand L. - Pellat. Ch. - Yver. G: Berbers címszó. in.: Encyclopaedia of Islam, new edition, vol. 1., E. J. Brill, 1960, Leiden. 1173-1187. old.

Galand L., in: Fodor I. - Hagège C. (szerk.) Language Reform - History and Future, 4. kötet, 1989, Hamburg

Zafrati H.: Judeo-Berber címszó in: Encyclopaedia of Islam, new edition, vol. 4., E. J. Brill, 1986, Leiden. 305-308. old.A SÉMI NYELVCSALÁD1. Elnevezés: A. Schlözer (1781, vö.: Gen. 10-11. fejezet)

Érdekeség: a máltait latin betûkkel írják!

- keleti arámi: D-Törökörszág, É-Irak, É-Irán, ill. a Kaukázus vidéke.

- mandeus: D-Irak


3. Felosztás:Példa a nyelvészeti alapú felosztásra:


KELETI: akkád

eblai


CENTRÁLIS: arab

Észak-Nyugati: ugariti

kanaani: héber, fõníciai, moábi stb.

arámi dialektusok (lásd külön órán)

Deir Alla

Déli: Dél-Keleti: modern délarab nyelvek

Dél-Nyugati: klasszikus délarab nyelvek

Etióp csoport: északi: geez, tigré tigrinya

déli: haránt: amhara, argobba, harari stb.

külsõ: n-csoport

tt-csoport


Problémák:

- az arab helyzete - egyaránt hordoz ény.-sémi, illetve d.-sémi jegyeket (izoglosszák) is. Melyiket tekintsem közös innovációnak és melyiket egyébnek?

- különbözõ korokból származó nyelvemlékeket hasonlítok össze (pl. eblai, illetve mai etióp nyelvek)

- az egyes nyelvcsoportok igen eltérõ mértékben reprezentáltak (pl. Deir Alla, vagy egyes arámi dialektusok szemben az arab vagy akkád korpusszal)

- sok esetben az írás tökéletlensége miatt csak részleges információkkal rendelkezünk (pl. klasszikus délarab nyelvek)Irodalom:


Kötelezõ:

Hetzron R. : The Semitic languages. in.: The World Major Languages, ed.: B. Comrie, CroomHelm, 1987, London-Sydney. (654-663. old.)

Faber A.: Genetic Subgrouping of the Semitic Languages. in.: The Semitic Languages, ed. by R. Hetzron, Routledge, 1997. 1-15. old.

Hetzron R.: Two Principles of Genetic Reconstruction. Lingua 38 (1976), 89-106. old.


Ajánlott:

Hetzron R.: The Semitic Languages, Routledge, 1997.

Ullendorf E.: What is a Semitic Languages? in.: Goshen-Gottstein (szerk.): Comparative Semitic Linguistics. A Student's Reader., 1974, Jerusalem.

Moscati S. (szerk.): An Introduction to Comparative Grammar of the Semitic Languages, Harrasowitz, 1964, Wiesbaden.

Bergsträsser G: Introduction to the Semitic Languages, translated by P. T. Daniels, 1995, Winona Lake. (eredetileg németül: Einführung in die semitische Sprachen, 1928, München. több utánnyomás)

The Anchor Bible Dictionary, 1992, New York. Languages címszó a IV. kötet, 155-229. old.)

Versteegh K.: The Arabic Language, Edinburgh University Press, 1997, Edinburgh.

Lipinski E.: Semitic Languages Outline of a Comparative Grammar, 2001, Leuven-Paris.

Hetzron R.: Ethiopian Semitic. Studies in Classification. 1972, Manchester.
ELTE Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék

HB-181, HBN-181 Héber nyelvtörténet 1.


Last modified: Tue Nov 18 19:04:30 MET 2003