HB-181 A héber nyelv története

 

 

Kurzusleírás

 

Bevezetés

 

A „Héber nyelv története 1” tanegység célkitűzéseiként a következőket szeretnénk nyújtani:

 

-         Egy átfogó képet a héber nyelvű / zsidó kultúrtörténetről.

-         Alapvető ismereteket a héber nyelvű / zsidó kultúrtörténet azon szakaszaiból, amelyek nem részei amúgy a hebraisztika szakon kötelezően elvégzendő tananyagnak.

-         Egy bevezetést a „nyelv-centrikus” gondolkodásba, bizonyos affinitás kifejlesztését a szövegekkel való foglalkozáshoz nélkülözhetetlen, nyelvvel kapcsolatos kérdések iránt.

-         Egy bevezetést a nyelvészetbe, a nyelvészeti alapfogalmakba és alapproblémákba.

-         A fő nyelvtörténeti korszakok általános jellemzését.

 

A folytatásnak, a Héber nyelvtörténet 2. kurzusnak a tematikája „leíró és történeti nyelvészet” lesz, amelynek keretében részletesebben fogunk tárgyalni egyes kérdéseket, méghozzá nem kronológiai, hanem a nyelvészet területei szerinti sorrendben..

 

A kurzus anyaga hozzáférhető a tanszéki honlapon (http://www.hebraisztika.hu) és Bíró Tamás honlapján (http://www.let.rug.nl/~birot/courses/hbnyt1/).

 

 

Tematika (logikai sorrendben):

1. óra: Bevezetés a nyelvészetbe. (Bíró Tamás)

2. óra: A sémi nyelvek. (Dobos Károly)

3. óra: Az írás története, epigrafikus emlékek. (Bíró Tamás)

4. óra: Pre-klasszikus bibliai héber. (Koltai Kornélia)

5. óra: Az arámi nyelv története, és hatása a héberre. (Bíró Tamás)

6. óra: A kései bibliai héber. (Bíró Tamás)

7. óra: A holt-tengeri tekercsek nyelvezete. Szamaritánus héber. (Bányai Viktória)

8. óra: A rabbinikus (misnai) héber. (Bíró Tamás)

9. óra: A középkori héber nyelv. Az ún. zsidó nyelvek. (Bíró Tamás)

10. óra: Középkori héber költészet. Pijjutok, költészet. (Koltai Kornélia)

11. óra: Középkori héber szellemtörténet. Zsidó nyelvek 2: a judeo-arab. (Dobos K.)

12. óra: A haszkála és a héber nyelvújítás. (Bányai Viktória)

13. óra: A modern (izraeli) héber. (Bíró Tamás)

 

Heti 1 órás előadás, az egyes témák 45-60 percesek. Bíró Tamás távolléte miatt viszont nem ebben a sorrendben lesznek az órák. Bíró Tamás 4-szer 90-120 percben tartja meg az óráit, október 13. és 17. között. A többi óra szerdánként, 11.30-tól lesz, október 29. és december 3. között (a pontos beosztás fel fog kerülni a honlapra).

 

 

Vizsgakövetelmények:

 

Az óra írásbeli vizsgával zárul, amelynek az időpontját a diákokkal való egyeztetés után tesszük közzé. A vizsgára való felkészüléshez a következőket ajánljuk:

 

  1. Az órán elhangzottak és a hand-out-ok tartalma, különösen alaposan.
  2. Sáenz-Badillos, Dévényi-Iványi (kijelölt rész) és az Encyclopaedia Judaica-szócikkek tartalmának ismerete (ld. az irodalomjegyzéket), az órán elhangzottak fényében.
  3. Név- és fogalomlista: a listán szereplő neveket és fogalmakat meg kell tudni határozni egy-egy mondatban (például X rabbi melyik évszázadban és kb. hol élt, mit írt?).
  4. Az egyes tanárok által az órán megjelölt esetleges további irodalom.

 

Fontos: kérjük a diákokat, hogy minden órára hozzatok magatokkal héber nyelvű Bibliát. Javasoljuk, hogy a web-lapot rendszeresen ellenőrizzétek. A web-lapra feltett fájlokból, remélem, egy-egy példányt a tanszéki könyvtárban is elhelyezünk, amit fénymásolásra el lehet vinni.

 

Konzultációs lehetőség Bíró Tamással a birot@let.rug.nl címen.

 

 

Javasolt, erősen javasolt (*) és kötelező (**) irodalom:

 

 

**A. Sáenz-Badillos: A History of the Hebrew Language, Cambridge, 1993 [51.3.Sae.1.]

**Dévényi Kinga – Iványi Tamás: „Kiszáradt a toll…”, Az arab írás története, Kőrösi Csoma Társaság, Budapest, 1987., 3-17. oldalig [23.3.Dev.1.]

*Encyclopaedia Judaica (5 szócikk): Alphabet, Hebrew; Aramaic; Hebrew Grammar; Pronunciation of Hebrew; Writing. (Javasolt a szócikkek áttekintése, de a sok apró részletet nem kell mind tudni.)

 

Patrick R. Bennett: Comparative Semitic Linguistics, A Manual, Eisenbrauns, 1998. Különösen Parts 1-2: nyelvészeti alapfogalmak tömör összefoglalása semitisták számára [23.1.Ben.1.]

E. Y. Kutscher: A History of the Hebrew Language, Magnes-Brill, Jerusalem-Leiden, 1982. [51.3.Kut.1.]

David Crystal: A nyelv enciklopédiája, Osiris, Budapest, 1998. (magyar anyaggal kiegészítve, Zólyomi Gábor szerkesztette): az általános nyelvészeti fogalmak megértéséhez [01.8.Cry.1.]

Joshua Blau: A Grammar of Biblical Hebrew, Wiesbaden, 1976.: nyelvészeti megközelítésben megírt héber nyelvtan [51.1.1.Bla.1.]

Gotthelf Bergsträsser: Introduction to the Semitic Languages, Eisenbrauns, 1977.: bevezető jellegű könyv, sok példával [23.1.Ber.1.]

W. Chomsky: Hebrew: The eternal language, JPSA, Philadelphia, 1957, 19868 inkább ismeretterjesztő könyv.  [51.3.Cho.1.]

A Magyar Nyelv könyve: a magyar nyelv példáján bemutatja a modern nyelvészet területeit.

Theodora Bynon: Történeti nyelvészet, Osiris, Budapest, 1997.

 

Kultúrtörténeti áttekintés:

 

G. Stemberger: A zsidó irodalom története, ford. Dobos Károly, Osiris, 2001. [81.Ste.3.]

Kecskeméti Ármin: A zsidó irodalom története, több kiadás, (repr.: Bethlen G., 1994.) [81.Kec.1./I-II]

Simon Dubnov: A zsidóság története, Bethlen G., 1991. [61.Dub.5.]

Georges Vajda: Bevezetés a középkori zsidó gondolkodásba, Logos, Budapest, 2002.

és még sok minden más

 

Az érdeklődők figyelmébe ajánljuk az assziriológia-szak bizonyos óráit, valamint az arab-szak AR-041, AR-043 (Bevezetés a sémi filológiába: népek, nyelvek, kultúrák, írások,…) és az AR-241, AR-243 (Sémi összehasonlító nyelvészet) órákat is.