Bibliai héber nyelvtan

Bevezetés

A két féléves Bibliai héber nyelvtan óra -- valamint a hozzá kapcsolódó gyakorlat -- célja az, hogy a diákok megismerkedjenek a bibliai héber nyelv alapjaival, nyelvtanával, alapszókincsével. Az év végére a diákoknak képesnek kell lenniük bibliai szövegolvasási órák felvételére.

Az óra előadói és időpontja

A gyakorlatot Kövér András, az előadást pedig Bíró Tamás fogja tartani. Bíró Tamás távolléte miatt viszont szeptemberben Kövér András tart órát az előadás időpontjában is.

Az órák időpontjainak a megbeszélésére szeptember 6-án, kedden reggel kerül sor a tanszéken. (???) Az előadásnak egy hétfői időpontot javasolunk, legkésőbb delután 3 órai kezdettel. A gyakorlat csütörtökönként lesz valószínuleg, az időpont-megbeszélésen egyeztetett időpontban.

A tervezett tanmenet

Szeptemberben a diákok Kövér András vezetésével az olvasást sajátítják el, a Kol Jehuda és handout-on kiadandó szövegek segítségével. A hónap második felében az alapvető hangtani szabályok és néhány morfo-szintaktikai jelenség (például főnevek, melléknevek és igék neme és száma) is terítékre kerül. Egyúttal, a hónap végére a diákoknak rendelkezniük kell egy alapszókinccsel is.

Október és december között a Seow-könyv első felét vesszük át. Egy nagyobb negyedévi dolgozat és a felév-végi írásbeli vizsga mellett, alkalmi szódolgozatok és nyelvtani dolgozatok is lesznek.

A második félév elején a diákok egy kitekintést is kapnak a második félév anyagára, hogy legalább a szükséges passzív tudásuk meglegyen ahhoz, hogy a gyakorlaton valódi bibliai szöveget olvashassanak. Ezt követően, az előadás a második félévben végigveszi a Seow-könyv második felét. Ebben a félévben a héber nyelvtanon immár sokkal szisztematikusabb módon haladunk át, rendszeres dolgozatok segítségével. A diákok számára a tananyag ismétléséhez, szisztematikusabb memorizálásához erősen ajánlott a Weingreen-könyv párhuzamos használata.

Tankönyvek

Seow:

J. Weingreen: A Practical Grammar for Classical Hebrew, 2nd ed., Clarendon Press, Oxford, 1959 vagy később.

Kol Jehuda...

Az oktatók elérhetősége

Bíró Tamás: birot [kukac] nytud.hu


Last modified: Thu Jul 14 13:32:52 CEST 2005