A zsidóság nyelvei

[The languages of the Jews]


OR-ZSE, 2014/15. tanév
Oktató: Biró Tamás
Csütörtök, 16:00–17:30, OR-ZSE, II. em., központi tanterem

Kurzusleírás:

Előzetes szillabusz

Házi feladatok, a tankönyvekből feladott fejezetek: ld. a prezentációk végén.

Első félév:

Október 2.: Kell-e magyarul tudni a Rabbiképzőben? Bevezetés
Prezentáció: pptx és pdf formátumban.
 
Okt. 9. és 16.: [Az őszi ünnepek miatt elmarad]
 
Október 23.: [A nemzeti ünnep miatt elmarad]
 
Október 30.: Bevezetés a szociolingvisztikába
Prezentáció: pptx és pdf formátumban.
 
November 6.: Vajon a Biblia nyelvén beszélt Dávid király? Bibliai héber és tiberiási héber
Prezentáció: pptx és pdf formátumban.
 
November 13.: [Egyéb okok miatt elmarad]
 
November 20.: “Salom” és “szalaam”: vezet-e út a közös ‘békéhez’? Héber, arab és a sémi összehasonlító nyelvészet
Prezentáció: pptx és pdf formátumban.
 
November 27.: Sém és Hám fiai? A héber nyelv helye az afroázsiai és a sémi nyelvcsaládban
Prezentáció: pptx és pdf formátumban.
 
December 4.: Prezentáció: pptx és pdf formátumban.
 
December 11.: Prezentáció: pptx és pdf formátumban.
 
December 15.: Héber betűk, héber írás, héber helyesírás, az írás története
Prezentáció: pptx és pdf formátumban.
 

Második félév:

 1. A Biblia nem-maszoretikus hagyományai: a Septuaginta, Qumran és a szamaritánusok nyelve
 2. Miért írtak le a rabbik egy addig csak szóban használt nyelvet? A misnai héber nyelv kialakulása
 3. Mi köze a seprűnek az arámihoz? A kései misnai héber
 4. Virágozhat-e egy holt nyelv? A héber sokfélesége a középkorban
 5. Zsidó kultúra arab nyelven
 6. A héber nyelvtanírás ezer éve
 7. Hogyan alakult ki a jiddis és a ladino?
 8. Csipkerózsika-álom és Eliezer Ben-Jehuda csókja? A héber nyelvújítás narratívái
 9. Szükségszerű, hogy az újkori zsidó államban héberül beszélnek?
 10. Sémi-e az izraeli nyelv?
 11. Veszélyben van a héber az orosz alija után? Tönkreteszi az angol a többi nyelvet?
 12. Milyen kihívások elé állítja a nyelvet az internet kora? Héber és számítógépes nyelvészet
 13. A hallgatók által megfogalmazott kérdések és válaszok

 

Szakirodalom:

Bányai Viktória és Bíró Tamás, Az északnyugati sémi nyelvek – ugariti, héber, arámi (ELTE digitális egyetemi jegyzet, 2006, link).

Dobos Károly Dániel, Sém fiai: A sémi nyelvek és a sémi írásrendszerek története (Pázmány Egyetem eKiadó – Szent István Társulat, 2013, link a kiadóhoz).

Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek. Több kiadás, kijelölt fejezetek.

…valamint továbbiak, ld. folyamatosan.